રિસ્કી ઠાકોર (Teaser ) ||Vikram Thakor || New Gujarati Song 2019 || #Vikram M Thakor

રિસ્કી ઠાકોર (Teaser ) ||Vikram Thakor || New Gujarati Song 2019 || #Vikram M Thakor

રિસ્કી ઠાકોર (Teaser ) ||Vikram Thakor || New Gujarati Song 2019 || #Vikram M Thakor

ARTIST - VIKRAM THAKOR, CHOTE VIKRAM THAKOR, HARSAD THAKOR, DIPAK THAKOR ,RAHUL THAKOR 
SINGER - VIKRAM THAKOR, 
CHOTE VIKRAM THAKOR 
DIRECTOR - JITU PANDYA LYRICS - BALADEVSINH CHAUHAN
MUSIC - HARSHAR THAKOR, DIPAK THAKOR DOP /
EDIT - NAYAN THAKOR
PRODUCER - REKHABEN CHOTE VIKRAMBHAI THAKOR, HARSHAD THAKOR 
DESIGN - AMIT KUNDHIYA CHOREOGRAPHY -PINAKIN Connect with us on :


https://youtu.be/E0MatUAavGw

Previous Post
Next Post
Related Posts