Rakrsh barote !! veer sahido mate gayu song

Rakrsh barote !! veer sahido mate gayu song


2:05 AM  Rakesh Barot

Rakrsh barote !! veer sahido mate gayu song

By_rk

   Bharat ma kadmirna pulava jilla ma atanki one aapana 44 javano ne sahid karya 250 kilo vosfotk bahrine aatnki e Scorpio kar dhvara aarmina yuvano ni 78 gadi mathi acsidant thata aapna yuvano sahid thay

  Rakesh barote aapna yuvaNo mate gayu song ye mere pyarr hai vatan

   aaoana deshana yuvano sahid thaya emana aatmsne santi malr evi prabhu ne prathana chhe 
  sarakar tem chhata pan koi action lrti nathi aavu rahr no bharti y prajane surxit rahrvu mudckil pad jase pakistani 
   Apana yuvanr sarhad upr jai rxa kare tyare aapne aapna gharma durxit rshi sskir chhie.    Video🎬play

Previous Post
Next Post
Related Posts